Příspěvky v klubu FbC Aligators pro sezónu 2018/19

 

Forma platby:

bezhotovostní platbou na účet 228904970 / 0300 (VS: rodné číslo hráče/hráčky).

Individuálně je možné se domluvit na rozdělení platby na více splátek nebo platbu v hotovosti.

Výše členských příspěvků:

Nováček – minimum zápasů (kategorie přípravka, mini-žákyně, elévy, elévky, mladší žákyně) 100 Kč

Přípravka, elévy, mladší žáci, mini-žákyně, elévky, mladší žákyně 1500 Kč

Starší žáci, dorostenci, starší žákyně, dorostenky 2500 Kč

Junioři, juniorky, ženy B, muži C, muži D, muži E, veteráni 3500 Kč

Elitní tým žen 5000 Kč

Elitní tým mužů 7000 Kč