SYSTÉM PLATEB PŘÍSPĚVKŮ ALIGATORS Z. S.

Aligators z. s. je spolek, jehož hlavní činností je zajišťování pravidelné sportovní činnosti dětí, mládeže a dospělých. K provozování své činnosti využívá jako jeden z hlavních ekonomických zdrojů příspěvky svých členů.

Výše příspěvků je pro sezónu stanovena jako fixní a je stejná pro všechny hráče. Pokud jste u nás noví, využijte možnosti vyzkoušet si 2 měsíce zdarma, než se rozhodnete stát se členy klubu. Případné vrácení příspěvků nebo jejich části pak musí schválit předseda klubu. Pokud zahájíme sezónu s určitým počtem hráčů a plánovaným rozpočtem, nasmlouváme tréninkové prostory, zajistíme trenéry a asistenty, nemůžeme si dovolit přijít o předpokládané příjmy.

1. Co všechno příspěvky pokrývají a co za ně dostanu?

– Odborné vedení tréninku licencovaným trenérem.

– Zajištění potřebných pomůcek pro trénink (branky, míčky, kužely, rozlišovací dresy, erární florbalové hokejky a brankářské vybavení u mládeže, atd.).

– Úrazové pojištění pod smlouvou Českého olympijského výboru a České unie sportu.

– Tréninky minimálně 2× týdně.

– Pronájem sportovních hal a sportovišť pro veškeré tréninky a soutěžní utkání.

– Platbu individuální hráčské licence potřebné pro start v ligových zápasech.

– Startovné a kauce do soutěží řízených Českým florbalem.

– Možnost účastnit se ligových a neligových turnajů.

– Bezplatné zapůjčení hráčských dresů na ligové i neligové turnaje.

– Náklady spojené s odměňováním rozhodčích a pořadatelů na domácích turnajích.

– Náklady spojené s administrativním zabezpečením organizace.

– Volný vstup na domácí utkání mužů a žen „A“ v celé sezóně.

– Slevu na florbalové vybavení FatPipe.

– Slevu na sportovní obuv Mizuno.

– Správu členské sekce včetně mobilní aplikace (EOS club zone).

– Členský příspěvek ve spolku.

Být členem Aligators, klubu s mnohaletou tradicí a jednoho z největších florbalových klubů v Jihomoravském kraji.        

2. Co příspěvky nepokrývají?           

– Náklady na účast na turnajích, které nepořádá Český florbal (startovné, doprava, ubytování, strava, atd.).

– Náklady na dres s vlastním jménem (lze objednat v e-shopu klubu).

– Náklady na vlastní výstroj (např. florbalová hůl).

– Úhrady za vstupní a pravidelné lékařské prohlídky dle vyhlášky č. 391/2013 Sb.

3. Výše příspěvků   

Valnou hromadou byla dne 11. září 2021 stanovena tato výše příspěvků:     

Nehrající členové (trenéři, funkcionáři atd.) + příležitostní hráči

100,- Kč

Cvičení dětí do 5 let

500,- Kč

Přípravka, elévy, mladší žáci, elévky, mladší žákyně (ročníky 2008 a mladší)

3000,- Kč

Starší žáci, dorostenci, starší žákyně, dorostenky (ročníky 2004 až 2007)

4000,- Kč

Junioři (ročníky 2002 až 2003) a ostatní neelitní týmy

5000,- Kč

Elitní tým žen “A”

6500,- Kč

Elitní tým mužů “A”

6500,- Kč

4. Speciální programy plateb příspěvků

Klub s ohledem na šetrnost k rodinným rozpočtům a v reakci na složení své členské základny stanovuje tyto speciální programy členských příspěvků:

Program č. 1: Sourozenci (do kategorie starších žákyň a žáků)

Nedílnou součástí členské základny klubu jsou sourozenci. Klub Aligators z. s. si cení důvěry rodičů a nechce zatěžovat rodinné rozpočty více, než je nezbytně nutné. Proto stanovuje tento rodinný program:

a) dítě 100% stanovené výše příspěvků.

b) 2. a další dítě 50% stanovené výše příspěvků.

Program č. 2: Sociální podpora

V případě dlouhodobé nemoci, těžké životní situace nebo z jiných důvodů je možné požádat vedení klubu o prominutí placení příspěvku. Svoji situaci sdělte prosím předsedovi spolku mailem/telefonicky/osobně nebo písemně na adresu klubu a to kdykoliv během roku. Jsme jedna rodina a umíme si pomoct, vězte, že v problémech nejste sami. Někdy se stačí jen svěřit. Vyhnete se tak případným problémů.

Program č. 3: Sponzor klubu

V případě, že člen získá pro klub partnera formou Darovací smlouvy nebo Smlouvy o reklamě

a) v minimální výši dvojnásobku daného příspěvku, jsou mu pro danou sezónu odpuštěny členské příspěvky v plné výši.

b) v menší výši bude výše slevy členského příspěvku řešena individuálně.

5. Osvobození od placení příspěvků

V případě dlouhodobé nemoci, těžké životní situace nebo z jiných důvodů je možné požádat vedení klubu o prominutí placení příspěvku. Svoji situaci sdělte prosím předsedovi spolku mailem/telefonicky/osobně nebo písemně na adresu klubu. Jsme jedna rodina a umíme si pomoct, vězte, že v problémech nejste sami. Někdy se stačí jen svěřit. Vyhnete se tak případným problémům. 

6. Finanční příspěvek od zdravotní pojišťovny na sportování mládeže

Pokud vaše zdravotní pojišťovna finančně přispívá na sport dětí, využijte toho! Obvykle je nutné doložit potvrzení o úhradě členského příspěvku. Pokud takové potvrzení potřebujete, můžete si jej vygenerovat v členské sekci a vytisknout. Následně dokument předáte na tréninku trenérovi, který zajistí do 7 dnů potvrzení ze strany klubu a předá Vám nazpět. U některých pojišťoven stačí potvrzení vytištěné z členské sekce bez razítka a originálního podpisu. Doporučuji předem kontaktovat vaši pojišťovnu a zjistit si potřebné informace. Požadavky se mohou průběžně měnit, každá pojišťovna má obvykle mírně odlišné podmínky pro přidělení příspěvku na sportovní činnost dětí.

7. Forma plateb

Příspěvky jsou hrazeny výhradně v bezhotovostní formě na účet klubu vedený pod číslem 210 171 2014 / 2010 u FIO banky Brno. Ve výjimečných případech může být platba provedena hotově sekretáři klubu po předchozí domluvě.

Klub může na požádání vystavit na platbu členských příspěvků fakturu. Obvykle v případě, pokud hráč nebo jeho zákonný zástupce má nárok na proplacení nákladů od zaměstnavatele.

Pokyny k platbě si členové stáhnou na svém profilu v členské sekci.

Pro lepší identifikaci platby uveďte ve zprávě pro příjemce: Přijmení a jméno hráče.

Kontaktní osoba pro platby klubu:

Milan Veselý (+420 728 550 473, sekretar@fbc-aligators.cz)