VIZE A POSLÁNÍ FLORBALOVÉHO KLUBU ALIGATORS

Vize

„Personálně a finančně stabilní klub, s kvalitním zázemím, rodinnou atmosférou a profesionálním řízením za pomocí moderních komunikačních technologií, který je zaměřen na výchovu mládeže, rekreační hráče i špičkový florbal na nejvyšší úrovni s převahou vlastních odchovanců.“ 

Poslání

Pro zájemce vytvořit podmínky k smysluplné trávení volného času florbalem.

Vychovat slušné, férové lidi a společensky odpovědné jedince.

Vést mladé sportovce k celoživotní lásce ke sportu.

Probudit prostřednictvím florbalu v mládeži kladný vztah ke zdravému životnímu stylu.

Vytvořit příznivé podmínky pro spolupráci.

Nabídnout veřejnosti akce ke kulturnímu vyžití.

Vytvořit co nejlepší podmínky pro nejtalentovanější jednotlivce.

Být respektovaným klubem nejen na hřišti, ale i mimo něj.