SPORTOVNÍ KODEX – ALIGÁTORSKÁ HVĚZDA PRAVIDEL

 

 

ZÁBAVA

 

FAIR PLAY

 

 

ZDRAVÍ

 

TÝMOVOST  

ŠKOLA A VZDĚLÁNÍ

HRÁČI

FAIR PLAY

Respektuji vlastní spoluhráče, trenéry, diváky, protihráče a rozhodčí. Nepodvádím, ocením hru soupeře. Nesimuluji => jsem florbalista

RODIČE

FAIR PLAY

Povzbuzuji své dítě, aby hrálo podle pravidel. Nezapomínám, že dítě se učí nejlépe podle příkladu, fandím podle zásad slušného chování.

REALIZAČNÍ TÝM

FAIR PLAY

Odpovídáme za otevřenou a férovou komunikaci s rodiči a svými svěřenci. Učíme své hráče hrát podle pravidel a nenavádíme je k jejich porušování.

ZÁBAVA

Florbal dělám hlavně pro to, že mě baví a posouvá mě dál.

ZÁBAVA

Podporují své dítě ve sportu, který ho baví. Oceňuji potleskem nejen výsledky, ale i snahu a odhodlání.

ZÁBAVA

Organizujeme a vedeme tréninky tak, aby byly zábavné.

TÝMOVOST

Tým jsme MY, nejen já. Pracuji pro celý tým. Jsem skromný a nesobecký. Nepovyšuji se nad ostatní. Pěstuji kamarádské vztahy.

TÝMOVOST

Oceňuji práci trenérů a uvědomuji si jejich důležitost a význam pro vývoj mého dítěte. Jsem součást týmu.

TÝMOVOST

Podporuji své kolegy nejen slovem, ale i aktivní pomocí na tréninku a zápase.

ZDRAVÍ

Abych mohl hrát, musím být zdraví. Abych mohl být zdraví, musím dodržovat pravidla.

ZDRAVÍ

Jsem dětem příkladem ve zdravém životním stylu. Mohu se poradit i s trenéry.

ZDRAVÍ

Jsme dětem příkladem a snažíme se je vést ke zdravému životnímu stylu.

ŠKOLA A VZDĚLÁNÍ

Učení patří ke sportu. Pokud chci sportovat, musím se i učit.

ŠKOLA A VZDĚLÁNÍ

Na prvním místě jsou vždy školní výsledky a až pak ty florbalové. Nezakazuji dětem florbal, když se špatně učí – možná je to jediné prostředí, kde se dítě cítí dobře. Zajímám se o florbalová pravidla, principy tréninku a o vzdělání, které mi klub nabízí.

ŠKOLA A VZDĚLÁNÍ

Neustále se vzděláváme, zajímáme se o nové trendy v trénování a účastníme se seminářů a školení.