KLUBOVÝ KODEX – DESATERO KLUBOVÝCH PRAVIDEL ALIGATORS

1. Ctím svůj klub, jeho historii, tradice, práci svých předchůdců a snažím se na ni navazovat.

2. Plním klubové povinnosti, respektuji klubové hodnoty a rozhodnutí vedení.

3. Snažím se v rámci svých časových možností aktivně podílet na činnosti klubu, jeho rozvoji a využití klubového zázemí.

4. Vystupuji při všech akcích tak, abych kladně reprezentoval činnosti a hodnoty Aligators a nepoškozoval svým vystupováním dobré jméno klubu.

5. Účastním se klubových akcí v týmovém oblečení.

6. Nezapomínám na včasnou úhradu členského příspěvku a dalších poplatků dle pokynů klubu.

7. Absenci na trénincích či jiných akcích klubu, hlásím v dostatečném předstihu.

8. Neznehodnocuji klubový majetek

9. Pravidelně sleduji klubové informační zdroje a řídím se podle nich.

10. ! Jsem hrdým členem Aligators !