ALIGATORS 2025

Naše vize:

„Personálně a finančně stabilní klub, s kvalitním zázemím, rodinnou atmosférou a profesionálním řízením za pomocí moderních komunikačních technologií, který je zaměřen na výchovu mládeže, rekreační hráče i špičkový florbal na nejvyšší úrovni s převahou vlastních odchovanců.“

Cíle klubu ALIGATORS 2025

1. Organizačně – manažerská složka

 • 3 zaměstnanci na celý úvazek, kteří se zapojí do organizace klubu
 • informační systém sloužící k řízení, rozhodování a komunikaci
 • finanční stabilita s rezervou ve výši 10 % nákladů předchozí sezóny
 • fungující spolupráce s 10 školami v regionu na úrovni akademií, ze kterých by tato mládež mohla přecházet do našeho klubu
 • dopravní prostředek pro hromadnou přepravu týmů
 • vlastní sportovní hala, nebo hala s výsadním postavením v oblasti klubu s vlastní kanceláří v rámci areálu

 

2. Sportovně – metodická složka

 • elitní tým mužů – 3. nejvyšší soutěž
 • elitní tým žen – 2. nejvyšší soutěž
 • vytvořit dvoučlenný licencovaný tým trenérů pro každou mládežnickou kategorii
 • využívat informační technologie pro organizování a plánování sportovního procesu
 • 2 x za rok pořádat speciální náborovou akci v každé spolupracující škole
 • kompletní chlapeckou i dívčí mládežnickou strukturu
 • každé mládežnické družstvo s minimálním počtem 12 hráčů

 

 3. Budování značky klubu

 • mít plně funkční fanshop i klubový obchod
 • zakoupit jednotný vzhled dvou sad dresů pro celý klub
 • mít plně funkční a pravidelně (4 x za rok) se scházející rodičovskou radu
 • vytvořit plně funkční fanklub
 • 1 x za měsíc rozesílat newsletter
 • průměrná návštěvnost na domácích zápasech elitních týmů – 100 diváků
 • ke každému domácímu zápasu přistupovat jako k samostatnému eventu
 • každoročně pořádat 10 sportovních akcí pro širokou veřejnost
 • každoročně pořádat 5 společenských akcí pro širokou veřejnost
 • 2 x za rok pořádat akce pro partnery klubu
 • mít 5 partnerů v rámci barterového plnění
 • mít 3 partnery v oblasti materiálního zabezpečení
 • mít generálního partnera a 5 hlavních partnerů
 • organizovat minimálně 2 kampaně za rok
 • mít redakční tým